برچسب: تعهدات
از دو سال وعلیرغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست...
کد خبر: ۳۲۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


جامع اقدام مشترک برجام بدون نقض تعهدات بین المللی همکاری...
کد خبر: ۳۲۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


صریحا بگویم که ما در پایبندی به تعهدات خود ذیل...
کد خبر: ۳۲۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


اطمینان حاصل کنید که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود...
کد خبر: ۳۲۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳


مالیاتی خود تعهدات نامشخص به اروپا ارائه کرده اند ...
قوانین مالیاتی خود تعهدات نامشخص به اروپا ارائه کرده اند...
کد خبر: ۳۲۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


fob یعنی تعهدات فروشنده از زمان بارگیری محموله روی کشتی...
کد خبر: ۳۲۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


در نهایت تعهدات شرکت بیمه دارد و افزایش سالانه آن...
کد خبر: ۳۲۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


برای اشتغال دچار تردید می کند چراکه تعهدات قبلی در...
کد خبر: ۳۲۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


که شرکت های مذکور قادر به انجام تعهدات خود نباشند...
کد خبر: ۳۲۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا... کند سقف تعهدات صندوق و حق بیمه واحد های مسکونی... چگونه تعیین می شود سقف تعهدات صندوق و مبلغ حق... مازاد تعهدات صندوق نسبت به حق بیمه پایه دریافتی سال...
کد خبر: ۳۲۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


بر طبق آن ایران به تعهدات خاصی پایبند شده است...
کد خبر: ۳۱۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


به پیش فروش با وجود تعهدات پیشین چگونه میتوانند تعهدات...
کد خبر: ۳۱۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


کلیه واردکنندگان برنج باید تعهدات لازم را برای واردات و...
کد خبر: ۳۱۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعایت سایر ضوابط...
عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی تسهیلات ارزی اعطایی گشایش...
کد خبر: ۳۱۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


و بیمه گر موظف به ایفای تعهدات قانونی مربوط است...
کد خبر: ۳۱۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


در صورتی که یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود...
کد خبر: ۳۱۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


است که ایران به تعهدات اتمی اش عمل کرده است...
کد خبر: ۳۱۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


به اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند ...
اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند اظهار کرد برجام حاوی...
کد خبر: ۳۱۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


گرفته بقای برجام منوط به رعایت تمامی تعهدات از سوی... تمام طرفین است و در صورتی که کشوری تعهدات خود... تعهدات خود را پرداخت کند ایران آغاز کننده نقض برجام...
کد خبر: ۳۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


و تعهداتی که به مردم داده کردند و همچنین رای... اصلی ترین وظیفه دولت این است که بتواند به تعهدات...
کد خبر: ۳۱۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵