برچسب: تعهدات
جامع اقدام مشترک برجام بدون نقض تعهدات بین المللی همکاری...
کد خبر: ۳۲۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


صریحا بگویم که ما در پایبندی به تعهدات خود ذیل...
کد خبر: ۳۲۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


اطمینان حاصل کنید که شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود...
کد خبر: ۳۲۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳


مالیاتی خود تعهدات نامشخص به اروپا ارائه کرده اند ...
قوانین مالیاتی خود تعهدات نامشخص به اروپا ارائه کرده اند...
کد خبر: ۳۲۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


fob یعنی تعهدات فروشنده از زمان بارگیری محموله روی کشتی...
کد خبر: ۳۲۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


در نهایت تعهدات شرکت بیمه دارد و افزایش سالانه آن...
کد خبر: ۳۲۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


برای اشتغال دچار تردید می کند چراکه تعهدات قبلی در...
کد خبر: ۳۲۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


که شرکت های مذکور قادر به انجام تعهدات خود نباشند...
کد خبر: ۳۲۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا... کند سقف تعهدات صندوق و حق بیمه واحد های مسکونی... چگونه تعیین می شود سقف تعهدات صندوق و مبلغ حق... مازاد تعهدات صندوق نسبت به حق بیمه پایه دریافتی سال...
کد خبر: ۳۲۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


بر طبق آن ایران به تعهدات خاصی پایبند شده است...
کد خبر: ۳۱۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


به پیش فروش با وجود تعهدات پیشین چگونه میتوانند تعهدات...
کد خبر: ۳۱۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


کلیه واردکنندگان برنج باید تعهدات لازم را برای واردات و...
کد خبر: ۳۱۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با رعایت سایر ضوابط...
عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی تسهیلات ارزی اعطایی گشایش...
کد خبر: ۳۱۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


و بیمه گر موظف به ایفای تعهدات قانونی مربوط است...
کد خبر: ۳۱۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


در صورتی که یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود...
کد خبر: ۳۱۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


است که ایران به تعهدات اتمی اش عمل کرده است...
کد خبر: ۳۱۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


به اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند ...
اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند اظهار کرد برجام حاوی...
کد خبر: ۳۱۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


گرفته بقای برجام منوط به رعایت تمامی تعهدات از سوی... تمام طرفین است و در صورتی که کشوری تعهدات خود... تعهدات خود را پرداخت کند ایران آغاز کننده نقض برجام...
کد خبر: ۳۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


و تعهداتی که به مردم داده کردند و همچنین رای... اصلی ترین وظیفه دولت این است که بتواند به تعهدات...
کد خبر: ۳۱۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


روزانه به ایران بپردازد پاکستان اما همچنان در مورد تعهدات... جامعه بازرگانان پاکستان از دولت این کشور خواست به تعهدات... هر چه زودتر به تعهدات خود برای تکمیل ساخت خط...
کد خبر: ۳۱۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴